Kúpa rodinného domu je veľká udalosť v každej rodine. Rodinný dom si dôkladne vyberáte a pri výbere máte iste mnohé priority, ktoré ovplyvňujú váš výber konkrétneho objektu. Spotreba energií v dome môže byť napríklad jedným z takýchto dôležitých kritérií. Každý majiteľ, ktorý dom predáva by mal mať aj jeho energetický certifikát. Máte teda právo a možnosť sa na túto skutočnosť pri kúpe rodinného domu opýtať.

Energetický certifikát je síce u nás povinným už pre všetky nové budovy a vyžaduje sa aj pri kolaudácii, predaji a dokonca aj prenájme domu, bytu alebo budovy, avšak niektoré staršie budovy ho ešte mať nemusia. Platnosť tejto certifikácie je u nás totiž len od roku 2008.

rodinný dom

Načo by vám taký certifikát bol?

Okrem toho, že je teda v niektorých prípadoch povinný, ako sme už spomenuli, dozvedeli by ste sa viacej o energetickej náročnosti danej budovy alebo domu. Tá sa dá veľmi prehľadne zadeliť do kategórií od A po G. Energetický certifikát budovy vyzerá podobne ako energetický certifikát na spotrebiče, avšak je trochu obšírnejší a obsahuje viacej doplňujúcich informácií. Energetická trieda sa vypočítava osobou, ktorá má na to odbornú spôsobilosť. Berie sa do úvahy napríklad spotreba energie pri kúrení, osvetlení alebo ohreve vody. Rovnako aj tepelné straty alebo zisky danej budovy, bytu či domu.

rodinný dom s pozemkom

A ako sa stanovuje energetický certifikát rodinného domu cena? Cenu vám povedia v spoločnosti, ktorá je spôsobilá energetické certifikáty udeľovať a ktorá vykonáva a tvorí komplexný výpočet, na základe ktorého potom váš dom zaradí do danej energetickej kategórie. Domy s kategóriou A sú absolútne najviac energeticky úsporné a naopak domy z kategórie G zase najmenej.

Zaujímavé je aj to, že povinnosť mať energetický certifikát je stanovená i pre prenájom bytu. No len málokto sa naň pri prenájme pýta alebo ho energetická trieda zaujíma.