Kultúra

Kultúrny relativizmus

Určite sa už každý z nás stretol s nepochopením, ktoré pramenilo z odlišnosti dvoch alebo viacerých cudzích kultúr. V takýchto prípadoch je každá z jednotlivých zúčastnených strán presvedčená o […]