Bez akejkoľvek pochybnosti dnes môžeme vravieť o internetovej dobe. Nevravíme však o pasáži, kedy sa s internetom eštelen zoznamujeme, ale o fáze, kedy je internet všade okolo nás, bežnou súčasťou hádam každého človeka. Už je to náš denný základ a ponúka nám viaceré možnosti. Bežným užívateľom, ale aj spoločnostiam a firmám, ktoré vďaka internetu môžu vylepšiť svoje služby a rozširovať obzory. Masovým používaním internetu a vďaka  jeho možnostiam sa tak niet divu odporúča, aby ho začínajúci podnikatelia využili ako reklamný, komerčný prostriedok. Je to veľmi praktická, ako aj veľmi efektívna cesta, ako osloviť čo najviac ľudí, potencionálnych zákazníkov. Pomaly sa zabúda vravieť o tej pôvodnej ceste, zaujať spoločnosť reklamou v úsekoch, cez ktoré denne prechádza, čiže reklamou na vonkajších priestoroch.

billboard

Táto „retro“ možnosť však ani zďaleka nevymrela, stále je v kurze, nakoľko je osvedčená a stále nosí veľký potenciál zaujať, najmä strednú a staršiu generáciu.

•         Práve táto generácia je silným zdrojom trhu a pri mobilných telefónoch i počítači trávi podstatne menej času, alebo internetu venuje o niečo menšiu pozornosť. Ich teritóriom je mesto, ulice, kadiaľ chodia denne do práce, do obchodu, na poštu, na úrad,… no a majú zvyk všímať si skôr veci a informácie okolo nich, než tie na displejoch či monitoroch.

reklamy

Takže pojmom zaujať vonkajším priestorom sa predovšetkým myslí zaujať reklamným billboardom. Udajne až milióny ľudí používa internet iba zbežne, no a navyše veľa užívateľov používa AdBlock, doplnok, ktorý internetové reklamy v prehliadavači blokuje. Nevraviac o tom, že používaním internetového prehliadavača a surfovaním po webových stránkach je užívateľ rozptýlený množstvom zaujímavých informácií či zábavy, tak ak sa aj reklama zjaví, venuje jej minimálnu, alebo lepšie povedané, časovo veľmi krátku pozornosť.