Poskytovanie informácií je každodennou a nevyhnutnou súčasťou dnešného sveta vo viacerých oblastiach, či už je to obchod, služby, podnikanie a iné. V dnešnom svete technológií, keď už takmer každý využíva internet, sú webstránky najpoužívanejším zdrojom informácií. Nie každý si však môže dovoliť zaplatenie odborníkovi, ktorý by sa o tvorbu kvalitnej webstránky postaral. Existujú však možnosti ako vytvoriť webstránku zadarmo, a to aj bez predošlých skúsenosti a znalostí jazyka html, či programovania ako takého. Ak nie ste programátor a nemôžete si nejakého dovoliť, existujú dva základné spôsoby ako si vytvoriť vlastnú webstránku, a to aj so základným vzdelaním z oblasti informatiky:
 www kolem Země
1.      WISIWYG editory
2.      CMS softvéry
 
Čo sú to WISIWYG editory
Skratka WISIWYG znamená :„What You See Is What You Get.“ Názov súvisí s postupoom tvorby webstránky v týchto editoroch. Jedná sa totiž o nástroj podobný Microsoft Word. Ide teda o písanie textu, kde sa správnym formátovaním textu vkladajú elementy webovej stránky ako sú formuláre, obrázky či videá. Zmeny vykonané v napísanom texte sa vykonávajú jednoduchým prepisovaním a sú viditeľné priamo po vykonaní zmeny v náhľade stránky. Za najlepší WISIWYG editor na trhu je považovaný XsitePro.
displej laptopu
Aký je to CMS softvér
CMS alebo „Content Management System“ je druh softvéru, ktorý sa používa väčšinou online ako webová aplikácia. Jeho najväčšie využitie je práve v zmene obsahu webových stránok. Poskytuje jednoduchý prístup k elementom webstránky pomocou rozhrania priamo vytvoreného programátormi tohto systému. Používateľ má na výber zo širokého spektra už predpripravených šablón vytvorených na základe najtypickejších vzhľadov webstránok. Vybrať je možné aj na základe účelu stránky ako napríklad blog, diskusné fórum, e-shop a podobne. Mnoho CMS softvérových riešení používa priamo prvky WISIWYG editorov. Za najpoužívanejší CMS softvér na Slovensku sa považuje wordpress.org.