Občianske združenie (založenie) je právnická osoba, ktorá v sebe zahŕňa a spája rôzne kluby, združenia či zväzy, ktoré sú združované na dobrovoľnej báze.

Jednať sa, ale môže aj o rôzne nadácie, ktoré majú vytýčený cieľ pomôcť istej skupine. Či už nejakým ľudom, zvieratám, prírode, kultúre no proste pomáhajú tam, kde je to naozaj potrebné. Súčasťou každého jedného občianskeho združenia sú respektíve môžu byť právoplatní občania Slovenskej republiky. Túto dobrovoľnícku činnosť môžu vykonávať prakticky kdekoľvek na Slovensku. Títo občania sa v týchto združeniach realizujú a tiež vykonávajú rôzne dobrovoľnícke činnosti.

Založenie

Čo sa týka všeobecného financovania občianske združenia pôsobia ako nezisková organizácia, ktorej primárny účel nie je dosahovať žiadny zisk. Žijú respektíve fungujú jednoducho povedané z toho, čo dostanú. Jednať sa môže o dobrovoľne príspevky členov, dary či iné dobrovoľne zbierky. Občianske združenia pôsobia v osobitých oblastiach. Jednať sa môže napríklad o tieto oblasti: enviromentálne vplyvy, šport a kultúra, poľnohospodárstvo, rozvoj životného prostredia. Toto je len kvapka v mori rôznych oblasti, v ktorých môžu občianske združenia pôsobiť. Takýchto oblasti môže byt neúrekom. Občianske združenia môžu fungovať prakticky v ktorejkoľvek z oblasti, ktoré na Slovensku existujú a dajú sa praktizovať.

Založenie

Kto a, ako si môže založiť takéto občianske združenie?

Osoby, čiže žiadatelia, ktorí požiadajú o vznik občianskeho združenia na Ministerstvo vnútra SR sa počas tohto vzniku označujú ako prípravný výbor.

Základnou podmienkou je dovŕšenie veku 18 rokov. Za istých okolnosti nemusia všetci členovia prípravného výboru dovŕšiť vek 18 rokov. Stáva sa to vtedy ak aspoň jeden člen je plnoletý. Vtedy tento člen môže zastupovať aj ostatných členov. Samozrejme až po udeleného splnomocnenia všetkých členov, ktorí ešte 18 rokov doposiaľ nedosiahli. Návrh musí obsahovať všetky osobné údaje všetkých žiadateľov. S návrhom sa posiela aj súhrn záväzných pravidiel, ktoré sa týkajú samotného občianskeho združenia. Tento súhrn pravidiel sa označuje ako stanovy občianskeho združenia. Obsahovať by mali i napríklad informácie o vznikajúcom občianskom združení, ako je názov či oblasť, v ktorom bude združenie pôsobiť.